AJV - ENERGO, a.s.
EnglishDeutschItalianoрусскийFrançais

Nuclamid

Významnou část aktivit AJV-ENERGO, a.s. představuje využívání nových materiálů v praxi, umělých hmot na bázi polyamidu PA-6, úspěšně aplikovaných v energetických provozech dolů, elektráren, tepláren, chemických provozech, které jsou vystaveny extrémně vysokému namáhání. Materiál NUCLAMID Vám nyní představujeme:

foto/nuclamid/Nasypka po oblozeni materialem NUCLAMID.jpgfoto/nuclamid/Nasypka pred vylozenim materialem NUCLAMID.jpgfoto/nuclamid/Oblozeni materialem NUCLAMID.jpgfoto/nuclamid/Obrazek88.jpgfoto/nuclamid/Obrazek92.jpgfoto/nuclamid/Vylozeni korecku.jpgfoto/nuclamid/Vylozeni korecku2.jpgfoto/nuclamid/oblozeni presypu.jpg

NOVÝ MATERIÁL NA BÁZI POLYAMIDU PA–6

Charakteristika složení hmoty Nuclamidu

NUCLAMID představuje lineární alifatický nemodifikovaný polyamid, vyráběný aniontovou polymerací 6-kaprolaktamu pomocí původního českého katalytického systému na bázi hořečnatých solí. Tento katalytický systém je příčinou výrazně sníženého obsahu krystalické fáze při zachování podílu vodíkových můstků.

Vlastnosti materiálu Nuclamid

Základní vlastností materiálu NUCLAMID je vysoká houževnatost při zachování pevnosti, resp.tuhosti materiálu. Tato kombinace je nezbytná pro obkladové materiály odolné proti abrazi a mechanickému namáhání. Jejich výborné mechanické vlastnosti, nízký adhezní součinitel a vysokou teplotní odolnost (od -60 do +140ºC) lze využít pro různé konstrukční prvky.

Použití materiálu Nuclamid

 1. obkládání transportních cest sypkých materiálů:
  • ochrana transportních cest proti opotřebení použitých plechů a proti lepivosti
  • vyložení hlubinných zásobníků uhlí
  • rekonstrukce propelerů-obložení nosných sloupů v hlubinných zásobnících
  • otěrové a palivové násypky přesypů pasových dopravníků
  • dopadová lože pasových dopravníků
  • přesypy pasových dopravníků na zauhlování, stírací desky pasových dopravníků
  • ochranná vyložení přesypů dopravních pásů
  • kluzných stolic v místech stěračů výsypek pasového dopravníku na zauhlování
  • skluzů uhelných tras pod drtičem
  • nakládacích zásobníků proti abrazi a nálepům uhlí jako náhrada za původní obložení ze skleněných dlaždic
  • klapek výsypek pasového dopravníku pro nakládání vozů ČD
  • ploch při přepravě strusky v uhelných elektrárnách
  • vyložení šnekových dopravníků pro dopravu hnědouhelného prachu
  • vyložení hnědouhelných vysavačů
 2. obložení ploch kolesových nakladačů
 3. obložení vibračních stolic při výrobě betonových prvků
 4. vyložení šnekových dopravníků pro potravinářské účely
 5. vysekávací desky
 6. obložení stolů v masném průmyslu
 7. transport mláta a odpadu v pivovarech

Desky jsou dodávány o rozměru 930 × 550 mm v tloušťkách 10, 12, 15, 20 a 30 mm

Základní charakteristika materiálu Nuclamid

NUCLAMID reprezentuje lineární alifatický nemodifikovaný polyamid, vyráběný aniontovou polymerací. Na rozdíl od většiny stávajících PA6, připravovaných aniontovou polymerací pomocí NaCL, laktamátu sodného, které jsou vždy semikrystalické, matrice NUCLAMID vykazuje výrazně snížený podíl krystalické fáze. Z tohoto důvodu již nemodifikovaný NUCLAMID vykazuje vysokou houževnatost, při zachování relativně vysokého E-modulu, tj. pevnosti, resp. tuhosti materiálu.Vedle lepších fyzikálně mechanických vlastností v porovnání s konkurenčními materiály na bázi PA 6 a na bázi ultra-vysokomolekulárního polyethylenu, je pro NUCLAMID typický vysoký bod vzplanutí 460 °C, vysoký bod tání okolo 210 °C, mož-nost krátkodobého použití hmoty v rozmezí od 140 - 180 °C , dlouhodobého použití do 140 °C.

Technická data Nuclamidu

Vlastnost/materiálPA 6RIMNUCLAMIDHDPE
pevnost v tahu (MPa)50 - 6050>6044
teplota tání (°C)215-220n210-213135-138
tvrdost (MPa Brinell)
(°Sh Shore)
78-74 (Shore D)
45-60 (Brinell)
n70 (Shore D)66 (Shore D)
38 (Brinell)
tažnost při přetržení (%)100-300250> 220> 350
vrubová houževnatost(23 °C) (kJ/m2)3 (Izod)
3 - 16(Charpy)
8 - 23 (Charpy)
10 (Izod)
18-20 (Charpy)
> 45 (Charpy)n
rázová houževnatost (kJ/m2)n90nn
modul pružnosti v tahu (GPa)1,3-31.5-2,6> 1,6
> 0.7
n
teplota vzplanutí (°C)nn460n
max. trvalá teplota Použití (°C)110 - 120110 - 12014080
vnitřní odpor (Ω) 105 (102 )n2,6·1010>1015
povrchový odpor (Ω) 105 (103)n2,8·1010>1013

Protokol číslo QA-305/PrZk/11/2005/01 o radiační odolnosti materiálu dle IEC 544

1. Materiál NUCLAMID (speciální polyamidový materiál)

PřípravaMateriál na bázi polyamidu, připravený při polymeračních teplotách 165°C – 195°C
PoužitíKonstrukční materiál pro aplikace v agresivním prostředí s ionizujícím zářením.
DodavatelAJV-ENERGO, a.s.

2. Ozařovací experimenty

Zdroje záření gama 60Co: ROZA, PRAZDROJ, PANOZA

Série AVzorky tloušťky 0,2 , 0,5 a 2 mm ozářeny dávkou záření gama 72 kGy ve vzduchu a v prostředí kyslíku (0,75 MPa) dávkovým příkonem 0,2 kGy/h při teplotě 20°C.
Série BVzorky tloušťky 0,5 mm ozářeny dávkou záření 66 kGy ve vzduchu a v prostředí kyslíku (0,75 MPa) dávkovým příkonem 0,2 kGy/h při 20°C.
Série CVzorky tloušťky 0,5 mm ozářeny v rozsahu dávek záření do 500 kGy v prostředí kyslíku (0,1 MPa) dávkovým příkonem 0,17 kGy/h při 50°C.
Série DVzorky tloušťky 0,5 mm ozářeny v rozsahu dávek do 500 kGy ve vzduchu dávkovým příkonem 0,12 kGy/h při 34°C.

3. Zkoušky materiálů

MetodaTahové zkoušky podle ČSN EN ISO 527-1,2.
Rozměry vzorkuOboustranná lopatka o šířce 4 mm, pracovní délce 25 mm a příslušné tloušťce vzorku.
Měřicí přístrojInstron 5543 se silovou hlavou 1 kN a kontaktním průtahoměrem.
Kritérium hodnocení50% z počáteční hodnoty tažnosti.
Místo a období zkoušekZkušební laboratoř č.1093.3 ÚJV Řež a.s. akreditovaná ČIA, číslo osvědčení 301/2003. Zkoušky prováděny v letech 2003 – 2004.

4. Výsledky:

Č.SérieDávka(kGy)Tažnost (%)Pevnost (MPa)Poznámka
0,2 mm0,5 mm2 mm0,2 mm0,5 mm2 mm
1.A0220±20239±21281±2161±462±463±3 
2.A7263±4162±11194±2038±243±147±3Ve vzduchu
3.A723±124±360±1916±430±141±30,75 MPa O2
4.B0/254±50//61±9/ 
5.B66/196±19//50±2/Ve vzduchu
6.B66/34±22//36±4/V 0,75 MPa O2
7.C0/244±20//67±4/Šarže 8-362
8.C50/76±17//31±1/dtto
9.C100/98±8//29±1/dtto
10.C150/100±25//33±3/dtto
11.C500/55±7//24±1/dtto
12.D0/239±9//60±2/Šarže 8-393
13.D100/121±17//39±1/dtto
14.D200/76±11//38±1/dtto
15.D300/67±12//39±1/dtto
16.D500/28±6//45±1/dtto

Radiační index RI: (definovaný jako log 10 dávky záření v Gy, při které je dosaženo kritéria hodnocení):

4,7 – pro podmínky série C

5,0 – pro podmínky série D

Životnost materiálu NUCLAMID: 34 let (při teplotě prostředí 20°C, dávkovém příkonu 4 Gy/h, aktivační energii tepelného rozkladu 1,24 eV a kritériu 50% absolutní tažnosti).

AJV - ENERGO, a.s.

Sídlo:

Vlkov 134
594 53 Osová Bítýška
Kontakty
Česky e-mail: ales.valik@ajvenergo.cz
tel: +420 731 584 678

English e-mail: jiri.valik@ajvenergo.cz
tel: +420 733 108 600

Programujeme v

Zástupci AJV Energo, a.s.